pracakalisz.net Urząd Skarbowy Kalisz
Nazwa jednostki: Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu
Adres:62-800 Kalisz
ul. Fabryczna 1a
Tel. centrala:0-62 768-20-20
Tel. sekretariat:
Fax:0-62 768-20-40
Bank obsługujący:NBP O/O Poznań
CIT:36101014690007362221000000
VAT:83101014690007362222000000
Nazwa jednostki: Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu
Adres:62-800 Kalisz
ul. Wrocławska 12/14
Tel. centrala:0-62 768-17-00
Tel. sekretariat:
Fax:0-62 766-55-50
Bank obsługujący:NBP O/O Poznań
CIT:61101014690001272221000000
VAT:11101014690001272222000000
Nazwa jednostki: Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu
Adres:62-800 Kalisz
ul. Targowa 1
Tel. centrala:0-62 767-20-51
Tel. sekretariat:
Fax:0-62 757-68-19
Bank obsługujący:NBP O/O Poznań
CIT:26101014690004172221000000
VAT:73101014690004172222000000